Konferens 13-18 september 2014

Ann-Catrin är på konferens i Biarritz den 13-18 september. På programmet står bl.a fördjupning i K2-regelverket, fällor och fel i redovisning och skatt, genomgång av Reko och SRF Redovisning och Skatt samt erfarenhetsutbyte auktoriserade redovisningskonsulter emellan.

2014-09-04 12:06