En Auktoriserad Redovisningskonsult är expert på ett företags ekonomi och administration samt en garanti för kvalitet, kompetens och utveckling.

Det är en värdefull och kompetent resurs som kan hjälpa dig med allt från löpande bokföring, bokslut och deklaration till kvalificerad ekonomisk rådgivning. Kvalitet i redovisning och rapportering är avgörande för företagets utveckling och framgång. Rätt beslutsunderlag ger möjlighet till ökad lönsamhet och god likviditet!

Vi arbetar enligt Rex, svensk standard för redovisningsuppdrag. Det betyder att redovisningen håller hög kvalitet redan när den upprättas. Det i sin tur skapar förtroende hos både finansiärer och myndigheter.

 
Väljer du en Auktoriserad Redovisningskonsult får du:

• En kunnig rådgivare, uppdaterad på gällande lagar och regler.
• En garanterat hög kvalitet på din ekonomiska rapportering.
• Ökat förtroende hos intressenter, finansiärer och myndigheter.
• En aktiv och engagerad samarbetspartner.
• Ett tryggare företagande och mer tid över till annat.